JP Komunalac Gradačac: Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa

Javno preduzeće Komunalac dd Gradačac raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos.

Radne pozicije, opisi radnog mjesta, uslove i način apliciranja možete pronaći u tekstu oglasa na linku ispod:

JAVNI OGLAS

Oglas je objavljen u dnevnom listu Oslobođenje 14.6.2022. godine i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.