JP Karaula doo Kladanj: Poništava konkurs za izbor i imenovanje direktora ustanove od 9.1.2021. godine i objavljuje ponovni konkurs

JP Karaula doo Kladanj poništava konkurs za izbor i imenovanje direktora ustanove od 9.1.2021. godine i objavljuje ponovni konkurs.

Odluka o poništenju i tekst ponovnog konkursa objavljeni su 26.1.2021. godine, čiji tekst možete preuzeti na linku ispod:

Odluka o poništenju konkursa i ponovni konkurs

Ponovni konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja.