JP Horizontala Živinice: Javni oglas za prijem radnika u radni odnos (Uz izmjenu i poništenje dijela javnog oglasa)

Javno preduzeće Horizontala doo Živinice raspisuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos.

Pozicije, opise poslova, opće i posebne uslove i način apliciranja preuzmite u dokumentu ispod:

JAVNI OGLAS

JP Horizontala Živinice, 12.7.2022. godine donijelo je odluku o izmjeni i poništenju dijela javnog oglasa. Tekst odluke možete preuzeti na linku ispod:

ODLUKA