JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo: Javni konkurs za izbor i nominovanje direktora zavisnih društava – rudnika uglja

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo raspisuje Javni konkurs za izbor i nominovanje direktora zavisnih društava – rudnika uglja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo i to na slijedeće pozicije:

  1. Direktor Rudnika uglja „Kreka“ d.o.o. – Tuzla, sa mjestom rada u Tuzli,
  2. Direktor Rudnika uglja „Gračanica“ d.o.o. – Gornji Vakuf – Uskoplje, sa mjestom rada u Gornjem Vakufu – Uskoplju,
  3. Direktor Rudnika mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. – Kakanj, sa mjestom rada u Kaknju,
  4. Direktor Rudnika mrkog uglja „Breza“ d.o.o. – Breza, sa mjestom rada u Brezi,
  5. Direktor Rudnika mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o. – Đurđevik, sa mjestom rada u Đurđeviku,
  6. Direktor Rudnika mrkog uglja „Zenica“ d.o.o. – Zenica, sa mjestom rada u Zenici i
  7. Direktor Rudnika mrkog uglja „Abid Lolić“ d.o.o. – Travnik – Bila, sa mjestom rada u Bila – Dolac Travnik.

Opis poslova, opće i posebne uslove i način apliciranja preuzmite u dokumentu ispod:

JAVNI KONKURS

Javni konkurs je objavljen 28.11.2020. godine u dnevnim novinama Oslobođenje i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.