JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo: Javni konkurs za izbor i nominovanje direktora zavisnih društava – rudnika uglja

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo raspisuje Javni konkurs za izbor i nominovanje direktora zavisnih društava – rudnika uglja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo i to na slijedeće pozicije:

  1. Direktor Rudnika uglja „Kreka“ d.o.o. – Tuzla, sa mjestom rada u Tuzli,
  2. Direktor Rudnika mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o. – Đurđevik, sa mjestom rada u Đurđeviku i
  3. Direktor Rudnika mrkog uglja „Zenica“ d.o.o. – Zenica, sa mjestom rada u Zenici.

Opis poslova, opće i posebne uslove i način apliciranja preuzmite u dokumentu ispod:

JAVNI KONKURS

Javni konkurs je objavljen 16.6.2021. godine u dnevnim novinama Oslobođenje i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.