JKP Čisto Doboj Istok: Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

JKP Čisto Doboj Istok raspisuje javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme na sljedeću radnu poziciju:

  1. Rukovalac građevinskim i pretovarnim mašinama – 1 izvršilac

Opisi poslova, uslovi i način apliciranja nalaze se u tekstu javnog konkursa, a koji možete preuzeti na linku ispod:

JAVNI KONKURS