IX Program sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica: Liste poslodavaca po drugom ponovljenom Javnom pozivu od 9.12.2020. godine

Liste poslodavaca koji su aplicirali na IX Program sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, po drugom ponovljenom Javnom pozivu od 9.12.2020. godine:

Lista raspoređenih kandidata

Lista neraspoređenih kandidata