Inženjer investicionog održavanja – 1 izvršilac

Global Ispat Koksna Industrija d.o.o Lukavac raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Inženjer investicionog održavanja – 1 izvršilac/na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) mjeseca, uz mogućnost produženja

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

  1. VSS/VII stepen, završen mašinski fakultet
  2. Najmanje 3 (tri) godina radnog iskustva u struci
  3. Poznavanje rada na računaru
  4. Aktivno znanje engleskog jezika
  5. Organizacione sposobnosti i komunikativnost
  6. Spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju

Kandidati su obavezni uz prijavu dostaviti i biografiju o radnom angažovanju do sada na bosanskom i engleskom jeziku.

Prijave je potrebno je dostaviti u roku od 10 dana od dana objave javnog konkursa (01.11.2019 – 11.11.2019. godine) lično, e-mailom na adresu: posao@gikil.ba ili putem pošte na adresu:

„Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac

ul. Željeznička br. 1

75300 Lukavac

Bosna i Hercegovina

Samo kandidati koji ispunjavaju uslove bit će pozvani na intervju u sjedište „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac. Kandidati koji budu pozvani na intervju obavezni su sa sobom ponijeti dokaze o ispunjenju uslova ovog konkursa na uvid.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.