I Ponovljeni Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2020

U skladu sa Programom sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2020 i Sporazumom o međusobnoj saradnji između Federalnog zavoda za zapošljavanje, Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva za boračka pitanja TK i JU Služba za zapošljavanje TK od 6.7.2020. godine, te Aneksom na Sporazum o međusobnoj saradnji od 4.11.2020. godine, objavljuje se: I Ponovljeni Javni poziv za učešće u  Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2020.

Uslovi i način apliciranja nalaze se u tekstu ponovljenog javnog poziva koji možete preuzeti na linku ispod, kao i Program sufinansiranja:

PROGRAM SUFINANSIRANJA

I PONOVLJENI JAVNI POZIV

Kriterije, obrazac prijave i izjavu možete preuzeti na linkovima u nastavku:

KRITERIJI

OBRAZAC

IZJAVA

I Ponovljeni Javni poziv objavljen je 4.11.2020. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.