Hotel Mellain Tuzla: Kuhar (m/ž) – 2 izvršioca

Hotel Mellain Tuzla raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Kuhar (m/ž) – 2 izvršioca.

Opšti uslovi:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • Da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju

Posebni uslovi:

 • Obavezno radno iskustvo
 • Poznavanje stranog jezika

Kandidati, osim uslova za prijavu, treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Da su pouzdani i motivisani za rad,
 • Da su spremni da rade u timovima,
 • Da su komunikativni, samostalni, ljubazni te spremni na kontinuiran aktivni doprinos.

Poslodavac nudi:

 • Dinamično, podsticajno i sigurno radno okruženje spremno da podrži vrijedne i angažovane kolege
 • Plaća po dogovoru

Potrebna dokumentacija: Prijava na oglas koja treba da sadži ime i prezime, prebivalište odnosno adresu stanovanja i kontakt – telefon kandidata.

 • Biografija kandidata (CV)
 • Diploma o završenoj srednjoj školi (kopija)

Napomena: Sa odabranim kandidatima bit će obavljen intervju, a sa kandidatom koji bude izabran poslodavac će zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme. Neblagovremene, nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavu na oglas dostaviti na adresu:

Putem e-maila: info@mellainhotel.ba
Putem pošte na adresu: Mellain doo Tuzla, ulica Aleja Alije Izetbegovića br. 3 Tuzla, ili
Lično na recepciju Hotela Mellain

Oglas otvoren do popune radnog mjesta.