Grad Tuzla: Javni poziv za učešće u Programu podrške poduzetništvu kroz razvoj poslovnih ideja

Grad Tuzla, glavni p artner u Lokalnom partnersvu za zapošljavanje Tuzla poziva sve zainteresovane nezaposlene osobe sa prijavljenim mjestom prebiva lišta na području Grada Tuzle, koje imaju poslovnu ideju i žele pokrenuti sopstveni biznis, da se prijave za učešće u Programu podrške poduzetništvu kroz razvoj poslovnih ideja.

Sve detalje o Programu, uslove i način apliciranja možete pogledati u tekstu javnog poziva, a koji se nalazi na linku ispod uz prijavni obrazac:

JAVNI POZIV
PRIJAVNI OBRAZAC

Poziv ostaje otvoren do 17.10.2022. godine.