GIKIL Lukavac: Manevrista – 4 izvršioca

„GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA“

D.O.O. LUKAVAC

ul. Željeznička br. 1

75300 Lukavac

Bosna i Hercegovina

Na osnovu člana 5., a u vezi sa članovima 6. i 7. Pravilnika o radu „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac („Službeni bilten“, broj: 04/17, 4/18) i Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o radu „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac („Službeni bilten“br.02/21),  raspisuje se

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci, uz mogućnost produženja

Konkurs se raspisuje za sljedeće zanimanje:

  1. MANEVRISTA ………………………………………………………………..  4 izvršioca

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

  1. KV/III stepen, saobraćajno transportni manipulant
  2. Najmanje 2 (dva) mjeseca radnog iskustva u struci
  3. Posjedovanje stručnog ispita za STR
  4. Organizacione sposobnosti i komunikativnost
  5. Spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju

Kandidati su obavezni uz prijavu dostaviti i biografiju o radnom angažovanju do sada.

Prijave je potrebno dostaviti u roku od 10 dana od dana objave javnog konkursa (09.07.2021. – 19.07.2021. godine) lično, e-mailom na adresu: posao@gikil.ba ili putem pošte na adresu:

„Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac

ul. Željeznička br. 1

75300 Lukavac

Bosna i Hercegovina

Kandidati koji budu pozvani na intervju obavezni su sa sobom ponijeti dokaze o ispunjenju uslova ovog konkursa na uvid.