Fondacija tuzlanske zajednice – Poziv start-up poduzetnicima

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) u okviru projekta realizuje i aktivnosti usmjerene na poboljšanje poduzetničkih kompetencija mladih građana/ki s ciljem povećanja zapošljivosti i samozapošljivosti građana/ki kroz podršku pokretanju malih start-up preduzeća.

Podrška se realizuje kroz projekat “Naša zajednica je naša odgovornost” u okviru programa „Snaga lokalnog“  koji Fondacija implementira uz partnersku saradnju sa USAIDom a koji ima za cilj da osnaži mlade osobe i podstiče ih na samozapošljavanje, promicanje poduzetničkog duha u njihovim zajednicama i hvatanje u koštac sa problemom nezaposlenosti.

Više informacija:

https://www.fondacijatz.org/page/39/7647