Federalni zavod za zapošljavanje: Objava javnih poziva od 15.3.2021. godine

(Sarajevo, 5.3.2021. godine) – Obavještavamo poslodavce da će Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2021 (osim za mjeru „Tražim poslodavca 2021“, koja će biti objavljena naknadno) biti otvoren 15.3., 16.3. i 17.3.2021. godine u periodu od 8:00 do 16:00 sati na web portalu Zavoda (www.fzzz.ba).

Ujedno obavještavamo nezaposlene osobe da će Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2021 biti otvoren 17.3., 18.3. i 19.3.2021. godine u periodu od 8:00 do 16:00 sati.
 
Pozivamo potencijalne korisnike da se prije objave javnih poziva upoznaju sa predmetnim programima koji su dostupni u nastavku:
 
Program sufinansiranja zapošljavanja 2021
 
Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2021
 
NAPOMENA: Poslodavci koji namjeravaju aplicirati za poticajna sredstva moraju se prethodno registrovati na web portalu Zavoda.

(Izvor: Federalni zavod za zapošljavanje)