ciso1U prostorijama Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona u oktobru 2010-e godine otvoren je Centar za informiranje, savjetovanje i obuku nezaposlenih mladih osoba – CISO, jedan od ukupno 16 koliko ih je otvoreno širom BiH.

CISO Tuzla je bio dio trogodišnjeg Programa zapošljavanja i zadržavanja mladih u našoj zemlji, kojeg je provodilo pet UN agencija u partnerstvu sa domaćim institucijama, a finansirao španski Fond za postizanje milenijumskih razvojnih ciljeva, nakon čega je postao i jedna od stalnih aktivnosti Službe za zapošljavanje TK.

Cilj centra za informisanje, savjetovanje i obuku je omogućavanje pristupa mladim nezaposlenim osobama uslugama savjetovanja(uz korištenje principa rada kroz Pasoš kompetencija), informisanja i profesionalnog osposobljavanja u cilju pronalaska posla.

CISO centar Tuzla radi na unapređenju:

– Aktivnog traženja posla;
– Razmišljanja o tome šta mladi mogu ponuditi poslodavcu;
– Razmišljanja o tome šta nedostaje mladim ljudima da bi bili konkurentniji na tržištu rada i kako mogu unaprijediti svoja znanja, životne vještine i ključne kompetencije za pronalazak zaposlenja;
– Odabira oglasa na koji se prijavljuju;
– Komunikacije sa poslodavcima i
– Ponašanjima na intervjuu za posao.

Centar je namijenjen mladima od 15 do 30 godina, gdje mogu dobiti sve potrebne informacije za odabir srednje škole i fakulteta i to prema potrebama tržišta rada (profesionalno informisanje), te o slobodnim radnim mjestima, mogućnostima zapošljavanja, ali će im se pružati i grupna obuka za aktivno traženje posla, obrazovanje, te individualno savjetovanje i izrada individualnog plana za zapošljavanje.

Osim edukacije i sticanja određenih vještina i znanja potrebnih mladima za brži pronalazak zaposlenja, te aktiviranja mladih ljudi da permanentno rade na poboljšanju svojih vještina i kvaliteta, CISO centar Tuzla je mjesto gdje ćete naći biblioteku koja sadrži obavjesti o obrazovanju i zapošljavanju, pristup internetu u cilju traženja posla, pojedinačno savjetovanje i rad u grupi.

Informacije o unapređenju vještina, oglasima za posao, edukacijama, kampovima, seminarima, razmjenama studenata, mogućnostima volontiranja, regularnim migracijama, Javnim pozivima, honorarnim zaposlenjima i ostalim bitnim informacijama možete pogledati i na našoj FB stranici:YERP – program zapošljavanja i zadržavanja mladih u BiH.

Dođite i informišite se o radu/aktivnostima CISO Tuzla.

CISO Tuzla je otvoren svaki radni dan od 7:30-16:00,
u prostorijama Službe za zaposljavanje TK.

Očekujemo vas,
CISO Tuzla.