BH Telecom: Javni oglas za prijem radnika u radni odnos (Tehničar za mjesne mreže područja III)

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Regionalna direkcija Tuzla raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju:

  • 101. Tehničar za mjesne mreže područja III (Srebrenik, Gradačac, Gračanica, Čelić) – 3 (tri) izvršioca u Odjeljenju za mjesne mreže, Službe za pristupne mreže i terminalnu opremu,  Sektor za tehničku podršku, sa mjestom rada u Gračanici ( dva izvršioca) i Gradačcu (jedan izvršilac).

Uslovi i način apliciranja nalaze se u tekstu javnog oglasa koji možete preuzeti na linku ispod:

JAVNI OGLAS

Oglas je objavljen 12.1.2022. godine i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.