BAUPARTNER: Betonirci u pogonu za proizvodnju armiranobetonskih elemenata – 3 izvršioca

BAUPARTNER d.o.o. LUKAVAC na osnovu ukazane potrebe raspisuje:

OGLAS

za prijem u radni odnos – Lukavac

Betonirci u pogonu za proizvodnju armiranobetonskih elemenata …… 3 izvršioca

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavanju sljedeće uslove:

  • Stručna sprema NKV, PKV, KV, VKV

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana raspisivanja.

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj 035/574-740.

Prijave lično na portirnici firme u Lukavcu ili putem telefona 035/574-740.

Email: info@baupartner.ba