Acibadem zdravstvene grupacije: Supervizor ureda (m/ž)

Acibadem predstavništvo u Bosni i Hercegovini / Ured u Tuzli

Raspisuje konkurs, za sljedeću radnu poziciju: SUPERVIZOR UREDA M/Ž

Mjesto rada: Tuzla

Kandidat treba ispunjavati sljedeće uslove:

1. Završen fakultet zdravstvenog smjera
2. Poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru (obavezno i eliminatorno)
3. Poznavanje rada na računaru (obavezno ieliminatorno)
4. Komunikativnost, sklonost timskom radu, kreativnom razmišljanju, planiranju iorganizaciji posla u Uredu
5. Radno iskustvo poželjno

CV (sa fotografijom) na engleskom i na bosanskom jeziku slati na email info.acibadem.bh@gmail.com, elmedina.brkic@acibadem.com i edin.suhonjic@acibadem.com.

CV poslati na sva tri email-a.

Konkurs se raspisuje na određeno vrijeme (do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva)

Internet adresa: www.acibadem.ba

Izvor: BoljiPosao.com